long

long
{lɔŋ}
I. 1. дълъг, продълговат, длъгнест
at LONG range отдалеч, на/от голямо разстояние
2. продължителен, дълъг
an hour LONG дълъг един час/цял час
a LONG time ago много отдавив
it will be a LONG time before this is forgotten това няма скоро да се забрави
3. бавен, муден, скучен
4. многоцифрен, многочислен
LONG family многодетно семейство
5. главно юр. далечен, отдавнашен, дългосрочен
6. проз., фон. дълъг
7. разг. висок (за човек)
8. случаен, несигурен
LONG guess догадка наслуки
LONG shot залагане/начинание с малки изгледи за успех, догадка наслуки
LONG price висока цена
LONG finger средният пръст
LONG johns разг. дълги долни гащи
LONG face мрачна/нацупена физиономия
to draw/pull a LONG face добивам сериозен/мрачен вид
not by a LONG shot в никакъв случай, при никакви обстоятелства
LONG on разг. добре снабден с
to go LONG on борс. купувам много акции от (с надежда, че ще им се повиши цената)
II. 1. дълъг период от време
before LONG не след дълго, скоро
at the LONGest най-много
to take LONG трая дълго време, вземам много време
2. муз. дълга нота
3. фон. дълга гласна
4. the LONG разг. лятната ваканция (в университета)
the LONG and short of it накъсо казано, с две думи
III. 1. дълго
he is very LONG in coming много се бави
don't be LONG! не се бави! not to be LONG for this world малко време ми остава да живея, няма да ме бъде
how LONG? (от) колко време? откога? докога? he is no LONGer there той не е вече там
I can't wait any LONGer не мога да чакам повече
LONG before дълго преди, отдавна
LONG after много по-късно, дълго след това
LONG since отдавна
I've LONG wanted to meet her отдавна искам да се запозная с нея
2. за усилване след същ., означаващо време
all day LONG през целия ден, цял ден
LONG live...! да живее...! as/so LONG as докато, колкото, стига да, ако
so LONG! довиждане!
IV. v копнея, бленувам (for) (и с to, с inj)
* * *
{lъn} I. a 1. дълъг; продълговат; длъгнест; at long range отдалеч, (2) {lъn} adv 1. дълго; he is very long in coming много се бави; do{3} {lъn} v копнея, бленувам (for) (и с to, с inj).
* * *
продълговат; продължителен; бленувам; дълъг; дълго; жадувам; копнея;
* * *
1. a long time ago много отдавив 2. all day long през целия ден, цял ден 3. an hour long дълъг един час/цял час 4. at long range отдалеч, на/от голямо разстояние 5. at the longest най-много 6. before long не след дълго, скоро 7. don't be long! не се бави! not to be long for this world малко време ми остава да живея, няма да ме бъде 8. he is very long in coming много се бави 9. how long? (от) колко време? откога? докога? he is no longer there той не е вече там 10. i can't wait any longer не мога да чакам повече 11. i've long wanted to meet her отдавна искам да се запозная с нея 12. i. дълъг, продълговат, длъгнест 13. ii. дълъг период от време 14. iii. дълго 15. it will be a long time before this is forgotten това няма скоро да се забрави 16. iv. v копнея, бленувам (for) (и с to, с inj) 17. long after много по-късно, дълго след това 18. long before дълго преди, отдавна 19. long face мрачна/нацупена физиономия 20. long family многодетно семейство 21. long finger средният пръст 22. long guess догадка наслуки 23. long johns разг. дълги долни гащи 24. long live ... ! да живее ... ! as/so long as докато, колкото, стига да, ако 25. long on разг. добре снабден с 26. long price висока цена 27. long shot залагане/начинание с малки изгледи за успех, догадка наслуки 28. long since отдавна 29. not by a long shot в никакъв случай, при никакви обстоятелства 30. so long! довиждане! 31. the long and short of it накъсо казано, с две думи 32. the long разг. лятната ваканция (в университета) 33. to draw/pull a long face добивам сериозен/мрачен вид 34. to go long on борс. купувам много акции от (с надежда, че ще им се повиши цената) 35. to take long трая дълго време, вземам много време 36. бавен, муден, скучен 37. главно юр. далечен, отдавнашен, дългосрочен 38. за усилване след същ., означаващо време 39. многоцифрен, многочислен 40. муз. дълга нота 41. продължителен, дълъг 42. проз., фон. дълъг 43. разг. висок (за човек) 44. случаен, несигурен 45. фон. дълга гласна
* * *
long[lɔʃ] I. adj 1. дълъг; продълговат; длъгнест; \long head продълговата глава; прен. далновидност, предвидливост; \long arm власт (простираща се надалече); to make a \long arm пресягам се, протягам се; at \long range отдалеч; 10 feet \long дълъг 10 фута; 2. продължителен, дълъг; a \long farewell сбогуване (за дълга раздяла); дълго прощаване; the \long vacation лятната ваканция (на съдилища и университети); to cut a \long story short накратко казано; an hour \long дълъг 1 час; цял час; a \long time ago много отдавна; 3. бавен, муден; скучен; 4. многоброен, многочислен; \long family семейство с голяма челяд, многодетно семейство; \long figure многоцифрено число; 5. юрид. който има давност, далечен, отдавнашен; 6. разг. висок, дълъг (за човек); 7. ударен (за сричка); \long book голяма книга; \long dozen дяволска дузина; \long jump сп. дълъг скок; \long drink напитка във висока чаша; \long face мрачна физиономия; \long finger средният пръст;FONT face=Times_Deutsch}} \long haul 1) превозване на голямо разстояние; 2) дълга и трудна задача; \long home гроб; вечно жилище; \long johns ам. sl топло бельо; \long memory злопаметност; силна памет; \long odds голяма разлика, неравенство (при залагане); \long price висока цена; \long in the tooth стар, остарял, одъртял; \long primal robe съдийска роба (тога); gentlemen of the \long robe адвокати; in the \long run (term) в края на краищата, в крайна сметка; \long service свръхсрочна военна служба; \long suit "дълга боя", много карти от един цвят; \long Tom sl 1) дългобойно оръдие; 2) дълга пура; \long tongue приказливост, бъбривост, дълъг език; \long waist ниска талия; to take \long views предвидлив съм, мисля за бъдещите последствия; to put s.th. on the \long finger диал. отлагам за по-късен период; of \long standing с дълга история; II. adv 1. дълго; to live (last) \long живея дълго; \long live! да живее! as \long as докато; колкото; стига да, ако; how \long? колко време? откога? so \long! довиждане! he is no \longer there той не е вече там; I can't wait any \longer не мога да чакам повече; at the \longest най-много; 2. за подсилване; \long before дълго преди, отдавна; \long after много по-късно, дълго след; \long since отдавна; 3. за подсилване след същ., което означава време; all summer \long през цялото лято; all day \long целодневно, през целия ден, цял ден; III. n 1. дълго време; before \long не след дълго, скоро; the \long and the short of it накратко казано, с една дума; to take \long трая дълго време, продължителен съм, отнемам много време; don't be \long! не се бави! 2. муз. дълга нота; 3. ез. дълъг звук (сричка); 4. икон. дълга позиция; IV. long v 1. копнея, бленувам (for); 2. inf) жадувам; to \long to be told умирам да знам.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • long — long …   Dictionnaire des rimes

 • long — long, longue [ lɔ̃, lɔ̃g ] adj., n. m. et adv. • Xe temporel; lat. longus I ♦ Adj. A ♦ (1080 lonc) dans l espace 1 ♦ (Av. le nom) Qui a une étendue supérieure à la moyenne dans le sens de la longueur. ⇒ grand. Une longue tige. Un long fil. De… …   Encyclopédie Universelle

 • long — long, ongue (lon ; lon gh ; le g devant une consonne ne se prononce pas : un lon chemin ; devant une voyelle ou une h muette il se lie et se prononce comme un k ; un lon k espoir ; au pluriel, l s se lie : les lon z espoirs) adj. 1°   Qui s étend …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Long — Long, a. [Compar. {Longer}; superl. {Longest}.] [AS. long, lang; akin to OS, OFries., D., & G. lang, Icel. langr, Sw. l[*a]ng, Dan. lang, Goth. laggs, L. longus. [root]125. Cf. {Length}, {Ling} a fish, {Linger}, {Lunge}, {Purloin}.] 1. Drawn out… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • long — LONG, Longue. adj. Il se dit d un corps consideré seulement dans l extension qu il a d un bout à l autre. Un champ long & estroit. ce jardin est long, plus long que large. un baston long de tant de pieds. ce chemin est bien long. le cours du… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Lóng — Long Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

 • long — long1 [lôŋ] adj. [ME < OE, akin to Ger lang < Gmc * lango > ON langr, Goth laggs: ? akin to L longus] 1. measuring much from end to end in space or from beginning to end in time; not short or brief 2. measured from end to end rather than …   English World dictionary

 • Long — Long, Long, Long Long, Long, Long Песня The Beatles с альбома «The Beatles» Выпущена 22 ноября 1968 года …   Википедия

 • long — Ⅰ. long [1] ► ADJECTIVE (longer, longest) 1) of a great distance or duration. 2) relatively great in extent. 3) having a specified length, distance, or duration. 4) (of a ball in sport) travelling a great distance, or further than expected …   English terms dictionary

 • long — Long, Longus, Oblongus, Productus. Long temps devant, Multo ante. Long temps apres, Multo post. Il s est teu long temps, Multum tacuit. Fort long, Perlongus, Praelongus. Fort long et haut, Procerus. Long d un pied et demy, Longum sesquipede,… …   Thresor de la langue françoyse

 • Long — steht für: Long (Familienname), der Familienname Long den Kreis Long in Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Long (Baoji) Long (Mythologie), eine Drachenfigur in der chinesischen Mythologie Long und Short, eine Käufer Position in der… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”